Tysk Redningsskøyte


I innseilingen til Hoogsiel ble vi hilst med en spesialoppvisning.

Leave a comment

Your email address will not be published.